الهی العفو واسه پر گناهان !!
سه‌شنبه 15 خرداد 139703:17

یعنی منم مثل درختی که اون حرفش رو میزد سبز میشم آخه گمون نمیکنم !! من به حق این شبا به حضرت علی سپاردمش اگه واقعا حضرت علی پدر ما یتیماست حق من باید گرفته بشه ...

اعصبانیییییییی ام 

ادامه میدم کتاب خوندنم رو تا شاید اروم شم شاید کلارک یاهم ویل!!


.... نظرات (1)