X
تبلیغات
زولا
داغ دومم نازل شد
پنج‌شنبه 23 دی 139514:40

دیدین گفتم پشت آرومی من یه فاجعه‍...اس اون فاجعه‍...ام به سرش آمد 

ماهورمونم دیشب بعد دوماه آمدن به دنیا چشماشو بست و با آهی کوتا رفت و دیگر نیست ...خدا تورو به بزرگیت به حال دلمون رحم کن گناه داریم ، داغ اولی نمیتونیم تحمل کنیم چرا توی عرض ۱۲ساعت دوتا داغ به دلمون نشوندی چرا آخه‍...میدونم کفر میگم میدونم صلاح همه مارو تو میدونی و همه‍...اینا درده‍...همه اینا از داغ دستپاچگی  در این دنیای محلقه‍...در این دنیای ناگوار و سرد ... من به سختی و آسونی صبوری میکنم و خودمو آرو م نگه‍..میدارم . میدونم بدترین روزای زندگیم همین روزاست ولیییی میدونم بدتر از اینم به سرم میاد پس باید محکم باشم ...ولی خیلییییی سخته‍...قبول کردن اینچیزا ، خدایا خودت به بازماندگانمون صبوری بده‍...

±خالم نیازی به نماز شب اول قبر نداشت چون همونجوری که مردمی رو با رفتنش داغ کرد مردمی هم به یادش نتونستند در مسجد نماز جماعت شب اول قبر برایش نخوانند و همگی به بهترین شکل برایش نماز خواندند ، خاله‍...جانم تو که برای بدنیا آمدن ماهور و ماهان خوشحالی کردی ، ماهور نتونست بدون تو در این دنیا بمونه و رفت و آمد پیش تو دقیقا پیش تو آمد ...

.... نظرات (4)