خوشیهای خالی
جمعه 10 دی 139500:34

خدایا چرا ما بهمون خوشی نیومده ها ها ...از اینور خالم دلش شاد شد از اون ور خاله مامان دخترش مرگش ۵۰/۵۰آخه‍....من دیگه نمیتونم آروم باشم حتی یه‍...ذره ای خدا بازم شکرت ، شاید فکرا ی من مزخرف باشه ولی واسه خودم کلیییی دلیله‍... نمیدونم چرا آروم نمیشم خدا جونم تمام وجودم با کلی پتو بازم یخه‍...

.... نظرات (1)