بازم سرماخوردگی!!!
یکشنبه 21 آذر 139501:45

 سلام:|)

اینکه بگم برای بار چهارم سرما خوردم دروغ نیست به جان خودم :|

دنگ افتادم ، حالم بمیر نمیره ...داغونم  فجیح حالم  بده و هی عطسه میکنم  ، ای ای  ای  چقدر واقعا حالم بده ... واقعا پاییزامسال واقعا بد بود ...

ای که چقدر بدنم و مماخم درد میکنه‍...

شبتون بخیر(:

±راستی یکی از سوژه های رادیو بلاگیها من بودم :دی

بس ذوق کردم :دی

.... نظرات (7)