باز سرماخوردگی!!!
دوشنبه 1 آذر 139510:15

منو الان با بدترین حال ممکن تصور کنید ، اینقدر حالم بده که بیش از اندازه سر درد دارم سرما خوردگییییی گریبانمو گرفت حالم داغوووون ، امروز به مامان گفتم به راننده سرویس بگم حالم بده نمیتونم بیام ، به دوستمم بگه به مدیر بگه حالم بد بود نیومدم(: 

من موندم چجوری برای فردا آماده شم با این حال ، خدایا فرجی:دی

± قطعا اینبار بار سومم هست توی این دوماه پاییز سرما خوردم ، سری قبلیییی سه تا آمپول زدم :دی 

تعجب نکنید من سه تا آمپول زدم به زور پدر زدم :دی

برم یکم استراحت کنم و شروع کنم درس خوندن، خدایا فرجیییی:دی

.... نظرات (4)